TechnolA?giai partnerek:

Asysco

EMC2

Teradata

Microsoft

Oracle

Unisys

StratA�giai partnerek:

F12 Ltd.