A honlap (a www.jet-sol.hu szerveren elA�rhetA� internet szolgA?ltatA?s) vagy annak bA?rmely oldala megnyitA?sA?val A�n elfogadja A�s tudomA?sul veszi az itt felsorolt feltA�teleket. KA�rjA?k, amennyiben nem A�rt egyet a feltA�telekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

SzerzA�i jog

A JET-SOL Kft. weboldalain megjelenA� teljes tartalomhoz fA�zA�dA� szerzA�i jogok, tovA?bbA? a tartalomhoz fA�zA�dA� egyA�b jogvA�delem a JET-SOL Kft-t illeti meg. A JET-SOL Kft. weboldalai, az azokon talA?lhatA? minden kA�pi A�s szA�veges tartalom, illetve azok elrendezA�se szerzA�i jogi oltalom alatt A?ll, illetve a honlapon szereplA� megjelA�lA�sek A�s szlogenek vA�djegyoltalom alatt A?llhatnak, tovA?bbA? azok bA?rmilyen formA?ban tA�rtA�nA� felhasznA?lA?sa vagy hasznA?lata kizA?rA?lag a JET-SOL Kft. kifejezett, A�s erre vonatkozA? A�rA?sbeli engedA�lyA�vel lehetsA�ges.

A JET-SOL Kft. weboldalain megjelenA� teljes tartalomra vonatkozA?an a JET-SOL Kft. minden jogA?t fenntartja. KA?lA�nA�sen tilos a tartalmat vagy annak bA?rmely rA�szA�t a JET-SOL Kft. elA�zetes, A�rA?sbeli engedA�lye nA�lkA?l kA�zA�lni, terjeszteni, nyilvA?nossA?gra hozni (publikA?lni), nyilvA?nossA?ghoz kA�zvetA�teni illetve hozzA?fA�rhetA�vA� tenni, reprodukA?lni, mA?dosA�tani (megvA?ltoztatni, adaptA?lni), A?tdolgozni, feldolgozni, lefordA�tani, szA?mA�tA?stechnikai adatrendszerben, illetve adathordozA?n tA?rolni, illetve bA?rmilyen egyA�b mA?don jogosulatlanul felhasznA?lni, stb.

InformA?ciA?k, felelA�ssA�gkorlA?tozA?s

A JET-SOL Kft. weboldalain megjelenA� informA?ciA?k, adatok, feltA�telek, egyA�b tartalmak kizA?rA?lag tA?jA�koztatA?sul szolgA?lnak, azok teljessA�gA�A�rt, pontossA?gA?A�rt, az azokban lA�vA� esetleges hibA?kA�rt a JET-SOL Kft. a felelA�ssA�gA�t kizA?rja. A JET-SOL Kft. weboldalain megjelenA� tartalom egyetlen rA�sze sem minA�sA?l szerzA�dA�ses ajA?nlatnak, illetve nyilvA?nos ajA?nlattA�telnek, a JET-SOL Kft. rA�szA�rA�l ajA?nlati kA�tA�ttsA�get sem eredmA�nyez. A JET-SOL Kft. weboldalain szereplA� kA�pek, tovA?bbA? a weboldalakon megjelenA�tett animA?ciA?kban, filmekben, video anyagban stb. szereplA� kA�pek, jelenetek csak illusztrA?ciA?k, A�gy elA�fordulhat, hogy az ismertetett szolgA?ltatA?sokkal, termA�kkel nem minden tekintetben azonosak. A JET-SOL Kft. kizA?rja felelA�ssA�gA�t az ilyen eltA�rA�sekbA�l eredA� minden kA�vetkezmA�nyA�rt.

A JET-SOL Kft. weboldalain ismertetett szolgA?ltatA?sok, termA�kek minden esetben eseti szerzA�dA�skA�tA�s alapjA?n, az eseti szerzA�dA�sben meghatA?rozott konkrA�t szerzA�dA�ses feltA�telek szerint vehetA�k igA�nybe.

A JET-SOL Kft. nem tartozik felelA�ssA�ggel azokA�rt az esetlegesen bekA�vetkezA� kA?rokA�rt, vesztesA�gekA�rt, kA�ltsA�gekA�rt, amelyek a weboldalak hasznA?latA?bA?l, azok hasznA?latra kA�ptelen A?llapotA?bA?l, nem megfelelA� mA�kA�dA�sA�bA�l, A?zemzavarA?bA?l, az adatok bA?rki A?ltal tA�rtA�nA� illetA�ktelen megvA?ltoztatA?sA?bA?l keletkeznek, illetve amelyek az informA?ciA?tovA?bbA�tA?si kA�sedelembA�l, szA?mA�tA?gA�pes vA�rusbA?l, vonal- vagy rendszerhibA?bA?l, vagy mA?s hasonlA? okbA?l szA?rmaznak.

A�
A szemA�lyes adatok A�s A?zleti titkok vA�delme

A JET-SOL Kft. bA?rmely, a weboldalak hasznA?lata sorA?n tudomA?sA?ra jutott szemA�lyes adatot az informA?ciA?s A�nrendelkezA�si jogrA?l A�s az informA?ciA?szabadsA?grA?l szA?lA? 2011. A�vi CXII. tA�rvA�ny (a tovA?bbiakban: Infotv.) valamint az EurA?pai Parlament A�s a TanA?cs 2016/679 rendelete a termA�szetes szemA�lyeknek a szemA�lyes adatok kezelA�se tekintetA�ben tA�rtA�nA� vA�delmA�rA�l A�s az ilyen adatok szabad A?ramlA?sA?rA?l, valamint a 95/46/EK irA?nyelv hatA?lyon kA�vA?l helyezA�sA�rA�l (a tovA?bbiakban: GDPR)rendelkezA�sei szerint kezel.

A JET-SOL Kft. az A?gyfelei szemA�lyA�re, adataira, vagyoni helyzetA�re, A?zleti tevA�kenysA�gA�re, gazdA?lkodA?sA?ra, tulajdonosi, A?zleti kapcsolataira, vonatkozA? valamennyi adatot, tA�nyt, informA?ciA?t, megoldA?st a PolgA?ri TA�rvA�nykA�nyvrA�l szA?lA? 2013. A�vi V. tA�rvA�ny rendelkezA�sei szerint A?zleti titokkA�nt kezel.

AdatkezelA�s

A JET-SOL Kft.-t a FA�vA?rosi TA�rvA�nyszA�k CA�gbA�rA?sA?ga Cg. 01-09-721784 cA�gjegyzA�kszA?m alatt tartja nyilvA?n.

A JET-SOL Kft. kizA?rA?lag a termA�kekrA�l, megoldA?sokrA?l, A�s hasonlA? tA?jA�koztatA?sokrA?l szA?lA? informA?ciA?k, hA�rlevelek esetleges kA?ldA�se cA�ljA?bA?l kezeli a szemA�lyes jellegA� adatokat. A JET-SOL Kft. adatfeldolgozA?t nem vesz igA�nybe, tovA?bbA? az adatokat harmadik szemA�lynek nem tovA?bbA�tja. A szemA�lyes jellegA� adatokat kizA?rA?lag a JET-SOL Kft. jelen pontban fent meghatA?rozott adatkezelA�s cA�ljA?bA?l eredA� feladatok ellA?tA?sA?ra kijelA�lt munkatA?rsai ismerhetik meg. Amennyiben a JET-SOL Kft. a felhasznA?lA?val kA?lA�n, A�rA?sba foglalt szerzA�dA�st kA�t, a szerzA�dA�s feltA�telei szerint a fentiektA�l eltA�rA� adatkezelA�s is megvalA?sulhat. Az A?ltalunk tA?rolt adatokkal kapcsolatban bA?rmikor igA�nyelhetA� betekintA�s, mA?dosA�tA?s vagy tA�rlA�s; kA�rjA?k ilyen cA�lbA?l egy rA�vid e-mail kA?ldA�sA�t az adatkezeles@jet-sol.hu e-mail cA�mre.

A felhasznA?lA? adatkezelA�ssel kapcsolatos jogai A�s jogorvoslati lehetA�sA�gei

A vonatkozA? szabA?lyozA?st a GDPR III. Fejezete tartalmazza. A jogszabA?ly teljes szA�vegA�t elolvashatja itt.

A JET-SOL Kft. a weboldalain A?n. cookie-kat (sA?tiket) hasznA?l, amelynek cA�lja, hogy minA�l teljesebb szolgA?ltatA?st nyA?jthasson honlapjai lA?togatA?inak. A sA?tikrA�l A�s azok kezelA�sA�rA�l ide kattintva tudhat meg tA�bbet.

FelelA�ssA�g


A JET-SOL Kft. tulajdonosa egy gazdasA?gi tA?rsasA?g. A weboldalon bemutatott szolgA?ltatA?sokat kizA?rA?lag JET-SOL Kft. nyA?jtja, nem pedig annak tulajdonosa. Ennek megfelelA�en sem a tulajdonos, sem annak rA�szvA�nyesei nem tartoznak felelA�ssA�ggel a JET-SOL Kft. A?ltal nyA?jtott szolgA?ltatA?sokA�rt, ezzel pA?rhuzamosan a JET-SOL Kft. sem tartozik felelA�ssA�ggel a tulajdonosok tevA�kenysA�gA�A�rt.

MA?dosA�tA?s


A JET-SOL Kft. fenntartja magA?nak a jogot a fenti nyilatkozatok A�s tA?jA�koztatA?sok JET-SOL Kft. belA?tA?sa szerinti, tetszA�leges idA�pontban tA�rtA�nA� mA?dosA�tA?sA?ra, vA?ltoztatA?sA?ra, mely esetben a mA?dosA�tott nyilatkozatokat, tA?jA�koztatA?sokat a weboldalain teszi kA�zzA�.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bA?rmilyen tovA?bbi kA�rdA�se van, kA�rjA?k, A�rja meg nekA?nk, A�s kollA�gA?nk megvA?laszolja kA�rdA�sA�t.