A lA�tesA�tA� okirat kelte 2003. november 4.
CA�gjegyzA�kszA?m 01-09-721784
AdA?szA?m 13164191-2-42
KA�zA�ssA�gi adA?szA?m HU13164191
CA�gnA�v JET-SOL SzA?mA�tA?stechnikai SzolgA?ltatA? Kereskedelmi A�sA�BeruhA?zA?si Kft.
RA�vidnA�v. JET-SOL Kft.
A cA�g szA�khelye 1143 Budapest, Ilka utca 2-4.
 
Tulajdonos: 100%
CA�gnA�v MONICOMP Kereskedelmi A�s SzolgA?ltatA? Zrt.
A cA�g szA�khelye 1139 Budapest, PetnehA?zy u 46-48.
CA�gjegyzA�kszA?m 01-10-046752